07 - 08 Tháng 7, 2023
Menu
Central Lounge - TRUNG TÂM

Khu vực Central Lounge (dành cho vé Premium và vé VIP) là nơi có kiến trúc mở và hướng view tuyệt vời về hồ bơi, bãi biển và sân khấu.