07 - 08 Tháng 7, 2023
Menu
Lawn - Bãi Cỏ

Tại khu vực sân cỏ (dành cho vé Premium và vé VIP), bạn có thể nằm trên bean bags ngắm cảnh, chill, tắm nắng, hay tham gia vào các trò chơi Pool Party. Bãi cỏ là khu vực đặc biệt vì vị trí gần nhất với sân khấu, mang đến trải nghiệm đặc biệt cho khách tham dự sự kiện.