07 - 08 Tháng 7, 2023
Menu
South Lounge

Khu vực South Lounge (dành cho vé Premium và vé VIP) là điểm tuyệt vời để vừa ngắm nhìn sân khấu, vừa thưởng thức những ly cocktails và tận hưởng âm nhạc ở tầm nhìn gần nhất.