07 - 08 Tháng 7, 2023
Menu

Bạn có thể mua vé bằng hình thức trực tuyến độc quyền - online tại Ticketbox: https://ticketbox.vn/event/blush-all-stars-festival-87427 Hoặc mua trực tiếp tại sự kiện (trong trường hợp vẫn còn vé) 

Trong trường hợp bán/ đưa vé cho người khác, BTC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thông tin sai lệch hay lừa đảo nào.