07 - 08 Tháng 7, 2023
Menu

BTC sẽ có lịch trình Shutter Bus từ khách sạn Wink (Đà Nẵng) tới Blush Beach Club và từ Hội An tới Blush Beach Club trong vài khung giờ của ngày. Bạn sẽ phải trả chi phí cho chuyến đi này. Chúng tôi sẽ thông báo trên Facebook Page.

Nếu bạn ở Đà Nẵng hay Hội An, bạn có thể tới Blush Beach Club bằng xe taxi, xe máy, xe ô tô, xe đạp, hoặc sử dụng xe bus của đối tác với Blush. BTC gợi ý bạn không nên tự lái xe đi tới sự kiện vì lý do an toàn sau khi sử dụng rượu/ bia.
BTC có sắp xếp một vài khu vực gửi xe quanh Blush Beach Club và sẽ có thông báo sớm trên Facebook Page.